U van Uitspraak

Uitspraak. Oordeel van de rechter. Zie ook Beschikking en Vonnis.

Uitvoerbaarheid bij voorraad. De rechter kan een vonnis of beschikking uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Het instellen van rechtsmiddelen, heeft in dat geval geen schorsende werking ten opzichte van de tenuitvoerlegging.

Uitvoerbaar bij voorraad – De mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren, hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet is afgedaan. Het instellen van beroep heeft in dit geval geen opschortende werking.

Unus-rechtspraak – Zitting met één rechter die rechtspreekt.