Y van York

York-Antwerp Rules 1974. (zeerecht) “regeling voor averij-grosse bij zeeschepen. De ~ zijn gewoonteregels, opgesteld in de negentiende eeuw door reders en assuradeurs en verschillende keren aangepast door het Comité Maritime International.