W van Wraking

WSNP. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Zie ook Schuldsanering. Sinds 1998 bestaande wet. Onderdeel uitmakend van de faillissementswet

Wederrechtelijk onrechtmatig – In strijd met het recht.

Werkstraf – Onbetaalde arbeid die de strafrechter oplegt in plaats van een gevangenisstraf. Het werk wordt meestal verricht in ziekenhuizen, bejaardencentra, kinderboerderijen, sportclubs, gemeenten en dergelijke. Zie ook Taakstraf en Leerstraf.

Wraking – Verzoek aan de rechtbank om een rechter of raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.